Trendspaning om internet 2016

Trendspaning om internet 2016

Är du på väg att ta ledigt ett tag så kanske vill ha något att läsa? Här får du något att dyka ner i.

Sommarläsning om trenderna av internet

Nu släpper Mary Meeker sin årliga rapport om trender över användningen av internet.

Mary Meekers rapport om internetanvändande för 2016

Användningen av internet ökar i stort sett överallt. Digitaliseringen pågår globalt i många branscher.

Sammanfattning av rapporten, tackar!

Fredrik Wass har benat upp den 213 sidor långa rapporten för oss och här är hans sammanfattande ord:

  • Antalet internetanvändare ökar, även om ökningstakten när det gäller till exempel försäljningen av smarta mobiler minskar.
  • Visuell kommunikation oavsett sammanhang föredras av allt fler målgrupper
  • Större fokus på röstbaserade gränssnitt
  • Meddelandetjänsterna blir allt viktigare även för kommersiella aktörer via till exempel botar som kan chatta på mer raffinerade sätt med kunderna
  • Mobilannonsering är undervärderad jämfört med print, radio och tv

Läs hela genomgången här på Rebel & Bird.

Foto: Re:splashed

Next Post:
Previous Post:
This article was written by