Om

Spontant upptrampade stigar är tecken på mänsklig aktivitet. Aktiv aktivitet. Inte bara att människor har gått på de gångar som är avsedda för ändamålet. Utan där människor själva tycker det är smidigast, lättast eller smartast. Så länge jag kan minnas har jag blivit glad varje gång jag sett en spontant upptrampad stig. De påminner mig om människans egen kraft.

Jag som bloggar på Spontant upptrampade stigar heter Maria Gustavsson aka @mikumaria. Jag är en nyfiken beteendevetare och kommunikationsspecialist. Sedan 2005 arbetar jag som kommunikationsstrateg i mitt företag MIKU. Är vegan sedan juni 2017.

Älskar färg och form, skapar gärna i en mix av ord, ljud, video, papper och textila material. Skapar ofta mötesplatser av bara farten.

Under de senaste åren har jag lagt fokus på att utveckla min konstnärlighet. Bland annat genom deltagande i stickfestivaler såväl i Sverige som utomlands, kurs i musik och bild och olika kurser i textiltryck. Läsåret 2018/2019 studerar jag Textil: Konst & Design på Stenebyskolan i Dals Långed.

Välkommen till min personliga blogg där jag trampar upp stigar medan jag skriver om mina intressen vid sidan av arbetet, se listan med kategorier. Välkommen att ta del av bloggen som kreativ inspiration och dela gärna vidare.