Mihaly Csikszentmihalyi om flow

Mihaly Csikszentmihalyi om flow

Flow är så härligt, en stund när man helt går upp i det man gör för tillfället. Det ger livskvalitet tycker jag. Mihaly Csikszentmihalyi som forskat på positiv psykologi är den som kom på begreppet, företeelsen har funnits länge.

Luta dig tillbaka och se Mihaly Csikszentmihalyi berätta om flow på TED

Såhär presenteras föreläsningen, med fler än 3 miljoner visningar, på TED.com:

Mihaly Csikszentmihalyi asks, ”What makes a life worth living?” Noting that money cannot make us happy, he looks to those who find pleasure and lasting satisfaction in activities that bring about a state of ”flow.

Dela gärna vidare inspirationen. Vi behöver alla en stunds flow då och då.

Foto: Reflection by Kevin Dooley CC-BY-2.0

Detta är inlägg 22, i intitiativet #Blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg i snitt per dag i 100 dagar från den 1 mars 2016.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by