Filmtajm: Bieffekten

Filmtajm: Bieffekten

För att växter i natur och trädgårdar ska kunna växa och utvecklas så behöver de mer än sol, jord och vatten. Växterna behöver även samarbeta med pollinerande smådjur. Att man får honung från bin vet väl de flesta av oss. Men hur går det till med pollinering av de enormt stora odlingar inom den kommersiella handeln? Jag såg filmen Bieffekten och fick mig en tankeställare av stora mått.

Bieffekter av människors handlande med bin och humlor

En sak jag lärde mig av filmen var att humlor och honungsbin är en stor handelsvara in denna odling. Jag trodde att bin var vilda bin helt enkelt. Verkligheten visade sig dock vara mer komplicerad än så som min gamle docent på universitet brukade säga.

Såhär presenteras filmen på SVT Play.

Utan humlor och bin skulle en stor del av vår livsmedelsproduktion vara omöjlig. Dessa pollenrallare skapar förutsättningar för allt levande. Runt om i världen växer nu oron för att naturliga pollinerare håller på att dö ut och ersättas av snabbproducerade bin och humlor i stora fabriker. Vi står inför ett hot vars konsekvenser vi inte kan föreställa oss, en tyst miljökatastrof.

När surren tystnar

Vad händer med växter, djur och människor när bina lever kortare liv, allt yngre bin ska hämta hem mat till bisamhället och utländska humlor med för korta tungor biter sönder blommor istället för att pollinera dem? Många frågor som ger svar som gör att det kniper till i magen av oro.

Filmens budskap är att vi lever i symbios mellan människor, djur och växter. Inte minst alla kommersiella odlingar som genomförs på väldigt olika sätt. Se filmen om du vill ge dig själv en tankeställare över hur vi människor gör mot naturen och i förlängningen oss själva.

Se filmen på SVT Play

Se filmen Bieffekten på SVT Play fram till den 11 juli.

Själv ser jag om filmen trots att filmen gör mig illamående över hur vi människor förstör vår jord.

Så, hur ska vi göra nu då?

Foto: Gratisography redigerad av mig Maria Gustafsson

Detta är inlägg 70, i intitiativet #Blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg i snitt per dag i 100 dagar från den 1 mars 2016.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by